Novica

Slovenija potrebuje svoj energetski kalkulator

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V okviru projekta krepitve energetske pismenosti EN-LITE je 9. novembra 2015 v sodelovanju z Britanskim veleposlaništvom v Sloveniji v dvorani Državnega sveta potekal javni strokovni posvet »Izračunajmo svojo energetsko-podnebno prihodnost!«. Kot so poudarili sodelujoči strokovnjaki za oblikovanje naše energetsko-podnebne prihodnosti potrebujemo predvsem znanje - dejstva in številke, ki naj jih posredujejo predstavniki različnih strok – energetiki, strokovnjaki za podnebne spremembe, ekonomisti, načrtovalci prostorskega razvoja, strokovnjaki za energetsko učinkovitost, trajnostno mobilnost in številni drugi. Takšna multidisciplinarna skupina se oblikuje v okviru projekta EN-LITE in si prizadeva za izdelavo slovenskega energetskega kalkulatorja, in sicer po vzoru britanskega izvirnika 2050 Energy Calculator, ki ga je za svoje potrebe prilagodila že kopica držav vsega sveta. Slavnostni govornik na posvetu je bil minister dr. Gašperšič, ki je v uvodnem nagovoru podprl idejo za izdelavo slovenskega energetskega kalkulatorja.

Vzor za izdelavo nacionalnega energetskega kalkulatorja je britanski izvirnik 2050 Energy Calculator.

Energetski kalkulator je interaktivno spletno prosto dostopno orodje, ki omogoča oblikovanje energetsko-podnebnih scenarijev do leta 2050 ter preverjanje povezanosti med podnebnimi, energetskimi, demografskimi, prehrambnimi, prostorskimi, prometnimi in drugimi izzivi naše prihodnosti, na katere vplivamo s svojim življenjskim slogom.

Posvet je odprl minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič, ki je je v svojem uvodnem nagovoru izpostavil, da smo letos junija pričeli s posvetovanjem glede usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. V naslednjih 40 letih moramo močno znižati emisije toplogrednih plinov in pri tem vedeti, katero pot bo potrebno ubrati za dosego tega cilja. V tem kontekstu bo potrebno upoštevati trajnostne vidike energetske politike: podnebno sprejemljivost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo. Minister je dodal: »Pozdravljamo orodje, ki bo omogočalo javnosti, da preveri svoje predpostavke in preuči možnosti za dosego skupnega cilja glede znižanja emisij CO2. Želim, da bi imeli kalkulator, ki bi temeljil na specifičnih podatkih za Slovenijo. Zato podpiramo prizadevanja in napore za razvoj slovenskega kalkulatorja. Prepričan sem, da bo pogostejša uporaba tega orodja prispevala k boljši ozaveščenosti širše javnosti. Ozaveščenost pa bo bistveno prispevala k pretehtanemu in smiselnemu odločanju o tem, kakšen bo Energetski koncept Slovenije v prihodnje.«

V nadaljevanju posveta je prof. Robin Grimes, glavni znanstveni svetovalec na britanskem Ministrstvu za zunanje zadeve, poudaril vlogo strokovnjakov in znanstvenikov pri oblikovanju britanske energetsko-podnebne politike. Predstavil je, kako se pri oblikovanju britanskih politik lotevajo organizacije in spodbujanja vključevanja strokovne javnosti.

Po predstavitvi projekta EN-LITE in ambicije izdelave kalkulatorja, ki sta jo podala mag. Mojca Drevenšek in dr. Tomaž Žagar, so sledile predstavitve slovenskih strokovnjakov z različnih področij v zvezi z izdelavo kalkulatorja. Mojca Suvorov s Statističnega urada RS je predstavila ključne teme, ki bi jih moral slovenski kalkulator zajeti, in dobro razpoložljivost kakovostnih statističnih podatkov, kar je pomembna začetna točka za izdelavo tega orodja. V nadaljevanju so strokovnjaki osvetlili ključne vsebinske izzive, in sicer vprašanje učinkov globalnih podnebnih sprememb v Sloveniji (mag. Tanja Cegnar, Agencija RS za okolje), razpoložljivih virov energije za oskrbo Slovenije (prof. dr. Iztok Tiselj, Univerza v Ljubljani), pomena cene energije za slovensko gospodarstvo (Bojan Ivanc, CFA, CAIA, Gospodarska zbornica Slovenije), potencialov ukrepov za učinkovito rabo energije (mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost pri »Institutu Jožef Stefan«), značilnosti prostorskega razvoja Slovenije in povezave z rabo energije (Sergeja Praper Gulič, Urbanistični inštitut RS) ter potencialov razvoja električne mobilnosti (Željko Purgar, Sekcija trajnostna mobilnost, CER).

Ekipa projekta EN-LITE si bo prizadevala za čimprejšnjo vzpostavitev pogojev za izdelavo slovenskega energetskega kalkulatorja v letu 2016.

Več o projektu EN-LITE


© 2012 - 2021 Portal Energetika