Novica

Slovenija pred ponovno odločitvijo glede vključevanja v CERN

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo glede trenutnega stanja v zvezi z vključevanjem Republike Slovenije v Evropski organizaciji za jedrske raziskave CERN. CERN je medvladna organizacija s sedežem v Ženevi, ustanovljena leta 1954, ki predstavlja osrednji svetovni laboratorij za fiziko delcev.

Foto: CERN

Vlada RS je na svoji seji dne 10. 9. 2009 sprejela sklep o kandidaturi Slovenije za članstvo v CERN in pooblastila  ministrstvo, pristojno za znanost in raziskave, za izvedbo vseh potrebnih postopkov za pridobitev statusa Slovenije kot  članice CERN. Zadnje priprave na včlanitev Slovenije v CERN so potekale v drugi polovice 2011, vendar pa do nadaljnjih formalnih korakov k članstvu Slovenije v CERN ni prišlo, zato MIZŠ Vlado RS ponovno seznanja s trenutnim stanjem, saj želimo pridobiti mandat za nadaljevanje pridružitvenih pogajanj.

Vlada za pogajanja glede vprašanja vključitve Republike Slovenije v CERN imenuje pogajalsko skupino v sestavi: dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, vodja skupine, mag. Urban Krajcar, Generalni direktor Direktorata za znanost, namestnik vodje, dr. Tomaž Boh, Vodja Sektorja za znanost, član in dr. Albin Kralj, podsekretar, Sektor za znanost, član.

CERN je medvladna organizacija s sedežem v Ženevi, ustanovljena leta 1954, ki predstavlja osrednji svetovni laboratorij za fiziko delcev. Polnopravne članice so lahko le evropske države, trenutno jih je 21. Članstvo Slovenije v CERN bi prineslo številne koristi, med drugim razširitev in poglobitev sodelovanja slovenskih raziskovalcev v projektih CERN, oblikovanje vrhunske mreže slovenskega znanja na področju fizike delcev ter možnost pospešenega razvoja in dostopa do novih svetovnih trgov slovenskim partnerjem, predvsem visokotehnološkim podjetjem.

Republika Slovenija je pred ponovno odločitvijo glede vključevanja v CERN. Prva in v mednarodni javnosti pričakovana odločitev je v smeri nadaljevanja že začetega procesa s ciljem postati pridružena članica, možen pa je tudi odstop od kandidature za članstvo, pri čemer je potrebno pričakovati posledice za ugled in kredibilnost Republike Slovenije v mednarodni javnosti, saj smo včlanitev v to ugledno mednarodno organizacijo namreč že nekaj časa napovedovali in pripravljali, v mislih je potrebno imeti tudi posledice za našo raziskovalno srenjo in industrijo, saj bi šlo lahko v tem primeru lahko le še za omejene oblike sodelovanja. Predvsem pa bi bilo potrebno čim prej nadaljevati uradne pogovore s predstavniki CERN.

Vir: MIZŠ


© 2012 - 2024 Portal Energetika