Novica

Slovenija prejela obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nepopolnega prenosa Direktive o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Komisija je Sloveniji poslala obrazloženo mnenje in pozvala k popolnem prenosu Direktive energetski učinkovitosti 2012/27/EU v nacionalno zakonodajo. Direktiva članice obvezuje k doseganju prihrankov energije v obdobju 2014 - 2020. Direktivo je bilo potrebno v nacionalno zakonodajo v celoti prenesti do 5. junija 2014.

Komisija je leta 2014 začela postopke za ugotavljanje kršitev zaradi neprenosa direktive o energetski učinkovitosti v 27 državah članicah EU in je do sedaj izdala že 8 obrazloženih mnenj državam članicam, ki Direktive še vedno niso prenesle v celoti, in sicer Avstriji, Portugalski, Bolgariji, Hrvaški, Irski, Romuniji, Nemčiji in Latviji. Proti dvema državama članicama, Madžarski in Grčiji, pa je začela že postopek pred Sodiščem Evropske unije.

Slovenija je torej 12. od držav, ki je v postopku kršitve izpolnjevanja obveznosti po Direktivi 2012/27/EU o energetski učinkovitosti. Gre za zelo zahtevno direktivo, tako z vidika administrativnih obveznosti, kot je poročanje in priprava strategij, akcijskega načrta, kot z vidika novih regulativ. Ključna zahteva direktive je prenos njenega 7. člena, to je obveznosti distributerjev energije za doseganje prihrankov energije. To obveznost smo v Sloveniji imeli že od leta 2010 (Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih), z letom 2015 pa smo v skladu z direktivo te obveznosti še povečali.

Sicer je Slovenija s sprejetjem novega Energetskega zakona (EZ-1) spomladi 2014 v nacionalni pravni red prenesla večino določil Direktive 2012/27/EU. Za popolni prenos pa bo potrebno zagotoviti še sprejetje:

  1. Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb,
  2. Uredbe o upravljanju z energijo v javnem sektorju ter na podlagi te Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih, ter
  3. Pravilnika o metodologiji za izdelavo energetskih pregledov.

Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb v energetsko prenovo stavb je že medresorsko usklajena in bo naslednji teden posredovana v sprejem na Vlado RS. Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju je bila marca 2015 v javni obravnavi in bo pripravljena predvidoma do konca leta, prav tako bo do konca letošnjega leta sprejet še pravilnik o energetskih pregledih.

Druge kršitve, ki jih navaja Evropska komisija, niso bistvene oziroma ne drži, da obveznosti iz direktive niso bile izpolnjene. Npr. 18. člen o informiranju o energetskih storitvah se je izvedel že z izdajo Smernic o energetskem pogodbeništvu in z vzpostavitvijo spletnega portala Trajnostna energija. Podobno se obveznosti iz 17. člena glede sodelovanja s finančnimi institucijami izvajajo preko oblikovanja finančnih instrumentov, ki jih vzpostavljamo v okviru kohezijskih sredstev Nove finančne perspektive 2014-2020.

Predstavniki Evropske komisije so bili v juniju 2015 na kratkem obisku na ministrstvu, pristiojnemu za energijo (MZI), kjer smo jim predstavili naše pomembnejše aktivnosti. V nadaljevanju bodo pripravljena tudi natančna pojasnila o izvedenih določbah, ki se nanašajo na obveznosti iz Direktive.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika