Novica

Slovenija šesta na lestvici Svetovnega energetskega sveta

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Slovenija je v letu 2018 med 125 državami na lestvici t. i. energetske trileme Svetovnega energetskega sveta (WEC) uvrščena na šesto mesto in je v primerjavi z letom 2017 napredovala za štiri mesta ter se drugo leto zapored na področju energetske varnosti uvrstila na visoko drugo mesto.

Mednarodna nevladna organizacija Svetovni energetski svet (WEC) je objavila najnovejšo lestvico držav glede uspešnosti pri zagotavljanju varnega in cenovno dostopnega energetskega sistema, ki upošteva tudi načela okoljske trajnosti (World Energy Trilema Index 2018). V poročilu se ocenjuje uspešnost držav pri ohranjanju ustreznega ravnovesja med tremi kategorijami kazalnikov (energetska varnost, dostopnost energije in okoljska trajnost), kjer najbolj učinkovite države prejmejo oceno AAA.  Na podlagi rezultatov je oblikovana svetovna lestvica.

WEC je v svojem poročilu Energy Trilemma Index 2018 pokazal stabilnost vodilnih držav pri vseh elementih t. i. energetske trileme. Od skupno 125 ocenjevanih držav je za 2018 najvišjo oceno AAA prejelo osem držav. Na vrhu lestvice so: 1. Danska, 2. Švica, 3. Švedska, 4. Nizozemska, 5. Velika Britanija, 6. Slovenija, 7. Nemčija, 8. Nova Zelandija, 9. Norveška in 10. Francija. Danska je prejela najvišjo uvrstitev za področje energetske varnosti, Katar je prvi pri kazalniku dostopnosti energije, Filipini pa najboljši pri kazalniku okoljske trajnosti.

Slovenija je s seštim mestom dosegla skupno oceno AAB. Na področju energetske varnosti 2. mesto, za dostopnost energije 33. mesto in za okoljsko trajnost 58 mesto. Energetska zakonodaja je povečala konkurenco in zagotovila spodbudno okolje za naložbe. Izvajajo se napredni energetski projekti, ki vključujejo inovacije v sektorju gospodinjstev in industrije. Energetski projekti trajnostne mobilnosti, pametnih skupnosti in uvajanje naprednih merilnih sistemov so v polnem zamahu. Uspešno je mednarodno sodelovanje Slovenije na infrastrukturnem področju pri mednarodnih inovacijskih projektih, vključno s projekti pametnih omrežij (SINCRO.GRID, NEDO, FutureFlow), ki jih upravlja slovenski sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja. Z izgradnjo električnih (daljnovod Cirkovce-Pince) in plinskih interkonekcij ter regionalnega spajanja sosednjih trgov se izboljšujejo pogoji za čezmejno trgovanje in cenovno konvergenčnost na regionalni ravni. V teku so investicje na področju izgradnje hidroelektrarn na reki Savi. Strateški dokument na področju energetike (Energetski koncept Slovenije) za načrtovano razogljičenje družbe je pripravljen, vendar zaradi odstopa vlade ni dobil potrditve v državnem zboru. Za ohranitev zanesljive in konkurenčne oskrbe odjemalcev z energijo bodo glavni izzivi slovenske vlade v prihodnosti ustvariti ugodno mešanico energetskih virov in v okviru zavezujočih nacionalnih ciljev omogočiti dekarbonizacijo gospodarstva. Glavne ovire pri aktivnejšem izvajanju energetskih naložb še vedno predstavlja okoljska zakonodaja in dolgotrajni postopki pridobivanja potrebnih dovoljenj.

Podrobnejši rezultati za Sloveniijo

Vir: WEC


© 2012 - 2024 Portal Energetika