Novica

Slovenija zaradi nedobavljene elektrike Hrvaški plačala 42 milijonov EUR

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na včerajšnji dopisni seji seznanila z informacijo o končni odločitvi v arbitražnem postopku, ki ga je sprožila Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) proti Republiki Sloveniji za nedobavljeno električno energijo iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v obdobju 1. 7. 2002 do 18. 4. 2003. Država želi del odškodnine, o kateri je ta mesec razsodilo arbitražno sodišče iz Washingtona, izterjati od podjetij elektrogospodarstva Slovenije.

Vlada je naložila Ministrstvu za finance in Ministrstvu za infrastrukturo, da najkasneje do 29. 2. 2016 izvedeta vse potrebne ukrepe za povračilo plačanega zneska od podjetij elektrogospodarstva Slovenije, ki so imela ekonomske koristi od prodaje električne energije, proizvedene v Nuklearni elektrarni Krško, v obdobju, na katerega se nanaša arbitražna razsodba in ekonomske koristi iz naslova obračuna  finančnih neravnovesij med Slovenijo in Hrvaško v času sklepanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo.

 

Kot smo že poročali je tribunal pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov v Washingtonu je 17. decembra 2015 izdal končno odločitev v sporu, ki ga je sprožila Hrvatska elektroprivreda d.d. (HEP) proti Republiki Sloveniji za nedobavljeno električno energijo iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) v obdobju od 1. 7. 2002 do 18. 4. 2003.

 

Slovenija je družbi Hrvatska elektroprivreda d.d. že nakazala 42 milijonov EUR za nedobavljeno električno energijo iz NEK. Vlada RS je namreč na redni seji 23. 12. 2015 odločila, da se izvrši prenos pravic porabe s postavke Tekoča proračunska rezerva in konta Splošna proračunska rezervacija na ukrep »Arbitražni postopek HEP proti RS«, na postavko Odškodnine zaradi sodnih postopkov in konto Kazni in odškodnine pri uporabniku Ministrstvo za infrastrukturo v višini, potrebni za plačilo odškodnine in stroškov HEP z obrestmi po arbitražni razsodbi.

 
Vir: MZI, STA


© 2012 - 2024 Portal Energetika