Novica

Slovenska energetika potrebuje sistemske spremembe

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Danes je številne udeležence tradicionalne strateške energetske konference - En.odmev 2015 na temo Vrhunsko, aktualno, interaktivno, ki jo v Ljubljani organizira medijsko-založniška hiša Energetika.net, uvodoma nagovoril minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Povprečna višina podpore na proizvedeno enoto električne energije je v letu 2013 znašala 147,61 EUR/MWh.

Minister je med drugim poudaril, da se na ministrstvu pripravlja strateški dokument Energetski koncept Slovenije, ki bo določil dolgoročne usmeritve in vizijo energetske politike v Sloveniji. Poleg tega, da Energetski koncept zahteva od nas Energetski zakon, tudi Slovenija potrebuje jasno začrtano in učinkovito strategijo na področju energije, zato želimo Energetski koncept pripraviti z najširšim sodelovanjem in strokovnim znanjem. Poudaril je, da moramo slediti trem ključnim ciljem, s katerimi bomo zagotovili trajnostno energetiko, in sicer: okoljsko sprejemljivost, zanesljivo oskrbo in konkurenčnost.

V zvezi z okoljsko sprejemljivostjo je minister Gašperšič poudaril, da je v okviru podnebnih oz. okoljskih ciljev edini sprejemljivi dolgoročni cilj za Slovenijo brezogljična proizvodnja električne energije. Glede zanesljivosti oskrbe mora biti naš cilj zmanjševanje uvozne odvisnosti na najmanjšo možno raven s spodbujanjem prehoda na alternativne vire pogona v prometu, predvsem na elektrifikacijo čim večjega dela prometa. Konkurenčna in dostopna energija pa omogoča nacionalnemu gospodarstvu konkurenčno prednost pred ostalimi, izboljšuje socialni položaj prebivalstva in posledično izboljšuje splošno blaginjo.

Minister je izpostavil, da bo v Energetskem konceptu Slovenije treba nasloviti tudi vprašanja porabe in proizvodnje električne energije ter razvoja povezane prenosne in distribucijske infrastrukture, sektorja ogrevanja, prometa, plina in nadaljnjega razvoja energetskega trga. Pri tem pa je ključno, da pri oblikovanju  dolgoročnih usmeritev energetske politike dosežemo širok konsenz v državi, saj mora razvoj temeljiti na dogovoru, tako na politični kot tudi strokovni ravni, saj mora strategija preseči življenjsko dobo ene vlade.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika