Novica

Slovenski predstavnik glasoval proti evropskemu seznamu projektov skupnega interesa

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel je v izjavi za javnost sporočil, da je zaradi problematične uvrstitve projekta »Kopenski LNG terminal v Severnem Jadranu« oz. do nedavnega projekt »LNG Žavlje«, ki ga podpira Republika Italija, Republika Slovenija na zasedanju Organa odločanja v Bruslju, dne 24. julija 2013, glasovala proti celotnemu evropskemu seznamu projektov skupnega interesa.

Prav tako je Republika Slovenija priložila izjavo, v kateri Republika Slovenija izraža jasno nasprotovanje uvrstitvi tega projekta na seznam in poziva Evropsko komisijo, da v skladu s 3. členom uredbe upošteva naše mnenje pri pripravi dokončnega seznama v okviru delegiranega akta. Naš glas proti je sicer močno politično sporočilo vsem državam članicam EU in Evropski komisiji, da je projekt LNG Žavlje za Republiko Slovenijo resnično sporen.


Sprememba imena projekta namreč še ne zagotavlja spremembe lokacije. Plinski terminal v Žavljah ima pred slovensko obalo mnoge neposredne negativne okoljske, socio-ekonomske, prometne in varnostne vplive. Gre za promet z ladjami s posebnim režimom, vplive na okolje zaradi zastarele tehnologije in uporabe klora ter vplive na zdravje in morsko okolje živega srebra iz sedimenta. Obstaja tudi velika verjetnost za prekoračitev mejnih vrednosti živega srebra EU, vpliv na rabo solin, ribištvo, turizem, biotsko raznovrstnost itd. Vseskozi verjamemo, da bo Italija upoštevala ugotovitve iz čezmejne presoje ter zagotovila dobro stanje v okolju, upoštevala trajnostne cilje razvoja severnega Jadrana ter našla primernejše rešitve za plinske terminale.


© 2012 - 2024 Portal Energetika