Novica

Slovenski reaktor NEK med bolj varnimi v Evropi

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministri EU za energijo so danes v Luksemburgu pozdravili sprejem direktive o energetski učinkovitosti in se med drugim seznanili tudi s poročilom Komisije o oceni varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji.

Pozdravili so dogovor, ki je bil dosežen dan prej med Svetom in Evropskim parlamentom o direktivi o energetski učinkovitosti. Gre za pomemben korak naprej pri doseganju podnebno-energetskih ciljev Evropske unije, saj naj bi direktiva omogočila izpolnitev cilja, da Evropska unija do leta 2020 doseže 20-odstotno manjšo porabo kot bi sicer.

Svet je obravnaval tudi poročilo o napredku na pogajanjih o uredbi o vseevropski energetski infrastrukturi. Slovenija je izpostavila predvsem vprašanje čezmejne delitve stroškov za projekte skupnega interesa oz. interes, da se vzpostavi transparentna in uravnotežena obravnava majhnih in velikih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij.

Ministri so se seznanili tudi s sporočilom Evropske komisije o strategiji za obnovljivo energijo in spregovorili o rabi obnovljive energije v prometu.

Komisija je na koncu zasedanja predstavila tudi poročilo o oceni varnosti jedrskih elektrarn v EU (t.i. testi izjemnih situacij). Poročilo je pokazalo, da so evropski jedrski reaktorji dobro pripravljeni na izjemne situacije in da so po nesreči v Fukushimi vse države članice naredile veliko za izboljšanje jedrske varnosti svojih elektrarn. Poročilo vsebuje tudi nekaj predlogov izboljšav, ki pa jih Jedrska elektrarna Krško v veliki meri že izvaja, zato se slovenski reaktor uvršča med bolj varne v Evropi.


© 2012 - 2022 Portal Energetika