new paltz admission essay buy homework journal essay about national service scheme buy term paper writing service do my economics assignment dissertation future work book review companies order essay papers online essay revision argument research paper example

Novica

Soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na današnji seji podala soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo

Iz Elektra Primorske so sporočili, da bodo obsežno odločbo ARSO podrobneje preučili in se odločili o nadaljnjih postopkih.

Za vključitev v energetsko infrastrukturo so podana naslednja soglasja:

  • za vključitev 10(20) kV kablovoda TP Stikalnica zahod-TP SE Cimsolar in TP00 Stikalnica zahod-TP SE 3 Solar in opreme 10 kV celic K1 in K3 ter celice K2 z opremo za merjenje, vodenje in zaščito v TP00 Stikalnica zahod v RTP 110/10 kV Kidričevo na parcelah štev. 986/1,1023/9, 1023/1¸, 797, 1177/1, 736 in 730 k.o. Lovrenc na Dravskem polju, parcelah št. 459/2, 455,896/3,896/1, 484/2, 495/3, 505/3, 512/3,515/3, 564/6, 570/2, 574/3,581/1,896/2,632/2, 635/2,877/1,648,655,874/1, 727/1 vse k.o. Župečja vas ter parceli št. 268 k.o. Pleterje v energetsko infrastrukturo;
  • za vključitev dela opreme TP20/0,4 Puconci- hladilnica na parc. št. 1704 k.o. Puconci, ki jo sestavlja srednje napetostna 20 kV transformatorska celica, transformatorski oljni transformator 20/04 kV, 2x 630 kVA, povezave transformatorja na srednje napetostni in nizko napetostni strani v energetsko infrastrukturo;
  • za vključitev nizkonapetostne transformatorske postaje TP Mengeš Cegvenca in srednje napetostnega priključnega 20 kV kablovoda na zemljiščih parc. 2917/1-del, 465/2 in 464/1 vse k.o. Mengeš v energetsko infrastrukturo.

© 2012 - 2020 Portal Energetika