Novica

Soglasje družbi Borzen za podajo solidarnega poroštva družbi BSP

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 53. redni seji dala soglasje družbi Borzen, d.o.o., za podajo solidarnega poroštva družbi BSP, d.o.o..

Vlada RS je v vlogi skupščine dala soglasje družbi Borzen, d.o o., da poda solidarno poroštvo družbi BSP, d.o.o. k sklenitvi Pogodbe o okvirnem kreditu do višine glavnice 1.750.000 EUR z morebitnimi stranskimi obveznostmi, ter za svoje obveznosti do banke v zavarovanje banki izroči banki bianco menice.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo


© 2012 - 2024 Portal Energetika