Novica

Soglasje družbi ELES za ustanovitev hčerinske družbe ADEX, Skupina, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 27. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES, d.o.o. odločila, da se ustanovi hčerinska družba ADEX, Skupina, d.o.o. z namenom upravljanja in financiranja preve regionalne borze električne energije za Srednjo in Jugovzhodno Evropo.

Vlada se je prav tako seznanila, da bo ustanovitveni vložek družbe ELES, d.o.o.  v višini 5 milijonov evrov, kar predstavlja 100 % poslovni deleže družbe ELES, d.o.o. v  družbi BSP, Energetska Borza d.o.o.

Na podlagi sprejete uredbe Evropske Komisije iz 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, lahko na trgovalnih območjih, kjer v času sprejetja predmetne uredbe ni deloval državni pravni monopol za storitve trgovanja za dan vnaprej in znotraj dneva, sočasno deluje več borz z elektriko. Ker družba BSP Energetska Borza d.o.o. ni bila ustanovljena in ne deluje kot državni pravni monopol, se pričakuje, da se bo na slovenskem borznem trgu uveljavila še vsaj ena tuja konkurenčna borza.

Nadzorni svet družbe ELES se je dne 22. aprila 2022 na svoji korespondenčni seji seznanil z nameravanimi transakcijami in ustanovitvijo nove hčerinske družbe in podal pozitivno mnenje.

S Pogodbo so se pogodbene stranke dogovorile o integraciji svoje poslovne dejavnosti za vzpostavitev notranjega energetskega trga po Evropi. Družba ADEX bo ustanovljena z namenom upravljanja in financiranja neposredno ali posredno preko hčerinskih družb, enega ali več reguliranih ali nereguliranih trgov ali večstranskih sistemov trgovanja  za promptne pogodbe za električno energijo in druge finančne ali nefinančne instrumente in produkte, elektronske ali drugačne, v Evropi in drugje (t.i. »borze«).

Aktivnosti so načrtovanje, razvoj in izvajanje elektronske obdelave podatkov v zvezi z borzami, zbiranje, obdelavo in distribucijo informacij v zvezi z električno energijo ali drugimi proizvodi v zvezi z borzami  in opravljanje storitev (vključno s podpornimi storitvami, storitvami informacijske tehnologije ter tehničnimi storitvami subjektom, katerih poslovanje je povezano z borzami in promptnimi pogodbami za električno energijo na splošno.

Poleg tega pa je v pogodbi določeno upravljanje novoustanovljene holding družbe ADEX Skupina d.o.o., ki  bo imelo dvotirni sistem upravljanja in sicer, skupščino, šestčlanski nadzorni svet in dvočlansko upravo. Družba bo v Sloveniji in Srbiji na enem mestu ponudila usklajene storitve za promptno trgovanje z električno energijo z ambicijo razširitve poslovanja in storitev tudi na druge države v regiji Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika