Novica

Soglasje družbi ELES za ustanovitev hčerinske družbe OPERATO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na včerajšnji 44. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES, d.o.o. izdala soglasje, da se ustanovi hčerinska družba OPERATO, d.o.o. z namenom trženja produkta SUMO.

Tržni produkt SUMO so razvili v družbi ELES in ga zaradi opravljanja regulirane dejavnosti operaterja omrežja samostojno v okvire krovne družbe ne more tržiti v evropskem prostoru. Operaterji prenosnega omrežja se v Evropi združujejo v okviru družbe ENTSO-E, kjer potekajo številne razprave na različnih nivojih, od tehničnih do odločevalskih. V kolikor bi se ELES v tem okolju predstavljal kot sistemski operater in hkrati kot ponudnik tržne rešitve za sistemske operaterje, bi težko ohranjal neodvisnost in objektivnost v strokovnih razpravah. Hkrati bi tudi evropski partnerji do družbe ELES dobili drugačno percepcijo.

Z ustanovitvijo nove hčerinske družbe OPERATO, d.o.o. bi uspeli ohraniti večjo mero objektivnosti kot operater omrežja, kar se je že pokazalo pri drugih operaterjih, recimo belgijskem, italijanskem ali norveškem, ki so vsi ustanovili družbe, ki nudijo tržne storitve (tudi) drugim operaterjem omrežja. Nadzorni svet se je na svoji 8. seji dne 20. oktobra 2020 seznanil s predlogom za ustanovitev hčerinske družbe in s predlogi dokumentov za njeno ustanovitev.

Vlada kot skupščina se skladno s 6. členom Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da mora organ nadzor seznaniti skupščino družbe s Pravili za določanje drugih pravic, seznani s Pravili za določanje drugih pravic direktorja ELES, d.o. o., ki jih je nadzorni svet družbe sprejel 29. septembra 2020.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika