Novica

Soglasje k Aneksu o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za SODO

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 118. redni seji dala soglasje k Aneksu št. 5 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Pogodba se sklepa med lastniki distribucijskega omrežja, distribucijskimi podjetji (Elektro Ljubljana, Maribor, Celje, Gorenjska in Primorska) in koncesionarjem za GJS distribucijski operater, to je družba SODO, d.o.o. Za družbo SODO od uveljavitve Energetskega zakona naprej ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada RS in v tej vlogi je vlada podala soglasje k aneksu.

Družbi SODO d.o.o., ki je v lasti Republike Slovenije, je vlada leta 2007 podelila koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe Sistemski operater distribucijskega omrežja električne energije. Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije med drugim določa, da mora imeti koncesionar ves čas trajanja koncesijskega razmerja v najemu in uporabi vso potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe. Zato je Družba SODO leta 2007 sklenila pogodbe o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja s petimi elektrodistribucijskimi družbami, ki imajo v lasti slovensko elektrodistribucijsko omrežje.

K tem pogodbam je potrebno vsako leto skleniti anekse zaradi konkretnih številk, ki se z leti spreminjajo. Tokratni aneks št. 5 pa se sklepa za celotno regulativno obdobje, kar pomeni od leta 2016 do 2018.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika