Novica

Soglasje k Aneksu št. 4 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za SODO

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji dopisni seji dala soglasje k Aneksu št. 4 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO).

Pogodba se sklepa med lastniki distribucijskega omrežja, distribucijskimi podjetji (Elektro Ljubljana, Maribor, Celje, Gorenjska in Primorska) ter koncesionarjem za GJS distribucijski operater, to je družba SODO.d.o.o.

Za družbo SODO od uveljavitve Energetskega zakona naprej, ustanoviteljske pravice izvršuje Vlada RS, resorno ministrstvo pa je ministrstvo, pristojno za  energijo.

Distribucijski sistem je v lasti petih distribucijskih podjetij (Elektro Ljubljana, Maribor, Celje, Gorenjska in Primorska). SODO ima z vsakim od petih distribucijskih podjetij sklenjeno ločeno pogodbo o najemu in storitvah. Posledično se vsako leto sklene pet aneksov.

Aneks št. 4 ne prinaša bistvenih vsebinskih sprememb osnovne pogodbe, vsebuje le vrednosti za leto 2015, ki so predvidene v osnovni pogodbi.

Na predlog aneksa je podano tudi soglasje Agencije za energijo.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika