Novica

Soglasje k dopolnitvi letnega načrta upravljanja z naložbo v Geoplinu

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 98. redni seji dala SDH soglasje k dopolnitvi letnega načrta upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin.

Pospešitev energetske obnove stavb in oblikovanje ukrepov za industrijo sta ključna ukrepa za doseganje cilja energetske učinkovitosti.

Vlada RS je na današnji redni seji dala SDH soglasje k dopolnitvi letnega načrta upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin.

Letni načrt upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin se dopolnjuje tako, da bo upošteval učinke morebitne globe Javne agencije za varstvo konkurence (AVK), ki bi jo ta lahko izrekla družbi Geoplin zaradi domnevne zlorabe svojega prevladujočega položaja na trgu dobave zemeljskega plina industrijskim odjemalcem. Izid preiskave oz. postopka pred AVK je negotov, zato morebitna denarna globa v menjalnem razmerju ni upoštevana. Ker pa bi morebitni pravnomočni izrek globe lahko bistveno vplival na nižjo vrednost Geoplina in posledično na menjalno razmerje, se predlaga možnost, da SDH v sporazumih z drugimi družbeniki dovoli mehanizem, s katerim bi se morebitna globa ex post upoštevala pri menjavi poslovnih deležev Republike Slovenije v Geoplinu za poslovne deleže družbe Petrol v družbi Plinovodi.

Vir: MF


© 2012 - 2023 Portal Energetika