Novica

Soglasje k naložbeni politiki Sklada NEK

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 63. redni seji dala soglaje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2021.

Sklad NEK je pripravil Naložbeno politiko Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2021, ki jo je upravni odbor Sklada NEK skladno z Zakonom o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK sprejel na svoji 35. korespondenčni seji, dne 19. 1. 2021 in jo posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje.

Pričakuje se, da se bo donosnost portfelja v letu 2021 gibala v območju med -2,3 odstotka in 2,7 odstotka. Sklad NEK bo izvajal aktivnosti, da bo dosegel donosnost 2,2 odstotka nad inflacijo Vrednost portfelja naložb s katerim sklad upravlja je okoli 210 mio evrov.

Sklad NEK si z aktivnim upravljanjem portfelja prizadeva ohranjati varnost naložb in obenem ustvariti donos preko pričakovane stopnje donosa po posameznih naložbenih razredih. Glede na dogajanja in razmere na finančnih trgih je pričakovati gibanje donosa portfelja v razponu od -2,3 do 2,7 odstotka. Glede na izkazano donosnost v obdobju od 1. januarja 2020 do 30. novembra 2020, ki znaša 1,39 odstotka, Sklad NEK tudi z dobrim upravljanjem ne bo dosegel 4 odstotke donosnosti.  Višina prispevka družbe GEN energija d. o. o., ki je bila določena s  sklepom vlade, se je oblikovala na  predpostavki, da bo notranja stopnja donosnosti med 3,9  in 4,0 odstotke.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika