Novica

Soglasje k naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2017

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 131. redni seji dala soglasje k naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2017.

Pri določitvi naložbene politike je sklad določil parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja. Sklad v naložbeni politiki za leto 2017 uspešnost upravljanja naložb ugotavlja glede na donosnost primerljivih skladov, glede na pričakovano donosnost primerjalnega indeksa – benchmark, glede na tehtano povprečno letno donosnost 10-letnih državnih obveznic v državah z evrsko valuto in svetovni borzni indeks.

Sklad v naložbeni politiki podaja informacije o zakonskih in strokovnih podlagah pri nalaganju sredstev, makroekonomskih napovedih in gibanjih za leto 2017, naložbeni dejavnosti sklada, naložbenih ciljih, prilagoditvi strukture portfelja sklada naložbeni politiki za leto 2017, izpostavljenosti in omejitvah naložb po naložbenih razredih, naložbenem procesu, merilih uspešnosti, merilih donosnosti naložb in tveganjih.

Ne podaja pa informacije o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2017 ter informacij o presežkih denarnih sredstev.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika