Novica

Soglasje k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2011

Javna agencija Republike Slovenije za energijo je po Energetskem zakonu (86. člen) dolžna vsako leto pripraviti takšno poročilo za tekoče leto in ga po pridobitvi soglasja vlade poslati Komisiji EU.

Poročilo za preteklo leto natančno opisuje razvoj energetskih trgov ter delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Kljub težkim gospodarskim razmeram je energetski trg v letu 2011 deloval dobro in ves čas omogočal odjemalcem kakovostno in zanesljivo oskrbo.  

Agencija za energijo ugotavlja, da je Slovenija lani porabila za 4,1 % več električne energije, čeprav je bila proizvodnja zaradi slabše hidrologije manjša za 2,9 %. Skokovito pa se je povečalo število zamenjav dobavitelja, kar je posledica večje ozaveščenosti končnih odjemalcev.

V letu 2011 se je domača poraba zemeljskega plina zmanjšala za 13 %. Največji delež toplotne energije je bil namenjen gospodinjskim odjemalcem, cena toplotne energije pa se je glede na leto 2010 povečala v povprečju za 8,3 %.


© 2012 - 2023 Portal Energetika