Novica

Soglasje k pravilom za delovanje centra za podpore

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 98. redni seji dala soglasje k pravilom za delovanje centra za podpore, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Operater trga z elektriko na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) za izvajanje gospodarske javne službe po javnem pooblastilu izdaja pravila za delovanje centra za podpore, za katera mora pred njihovo objavo v Uradnem listu Republike Slovenije pridobiti soglasje Vlade RS.

S pravili za delovanje centra za podpore se podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe operater trga z elektriko, in sicer v poglavju o podporni shemi, kjer je določen pristop k centru za podpore, urejena bilančna pripadnost udeležencev centra za podpore, prevzem in prodaja elektrike v okviru centra za podpore, potrdila o izvoru, obveščanje, posredovanje in objavljanje podatkov centra za podpore, obračun in finančno poravnavo centra za podpore. V poglavju, ki se nanaša na naložbeno pomoč za naprave za samooskrbo, pa so določena pravila za dodeljevanje naložbene pomoči za naprave za samooskrbo.

Z novimi pravili za delovanje centra za podpore se glede na sedaj veljavna pravila za delovanje centra za podpore:

  • v poglavju o podporni shemi usklajuje določbe z ZSROVE, ki je začel veljati 07. 8. 2021 in je nadomestil določila v Energetskem zakonu EZ-1 tako, da sedaj ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije;
  • v poglavju o naložbeni pomoči za naprave za samooskrbo določa način dodeljevanja naložbene pomoči za samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika