Novica

Soglasje k sklenitvi pogodbe o kreditu kot solidarni porok družbi BSP

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na včerajšnji 156. redni seji dala soglasje k sklenitvi pogodbe o okvirnem kreditu kot solidarni porok družbi BSP Regionalna energetska borza do višine glavnice 1.750.000 evrov z morebitnimi stranskimi obveznostmi ter za svoje obveznosti do banke v zavarovanje banki izroči bianco menice.

Ta sklep vlade mora direktor družbe Borzen vpisati v knjigo sklepov družbe.
 
Družba BSP je Borzen kot polovičnega družbenika pozvala k odobritvi najema kratkoročnega revolving kredita v višini 3,5 milijona evrov za potrebe pokrivanja razlik v plačilih DDV in za nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov, sklenjenih na borzi. Eden od pogojev za odobritev kredita s strani banke je tudi solidarno poroštvo družbenikov BSP s predložitvijo bianco menic.
 
Na podlagi evropske uredbe o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti je družba BSP v zadnjem četrtletju leta 2015 z odločbo Agencije za energijo RS pridobila status Imenovanega Operaterja Trga z Električno Energijo (IOTEE). Ta ji nalaga, da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema.
 
Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika