Novica

Soglasje SODO h kreditni pogodbi

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 10. redni seji v vlogi skupščine družbe SODO d.o.o. dala soglasje h kreditni pogodbi o najemu dolgoročnega kredita v višini 10 milijonov evrov.

Vlada družbi SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o dala soglasje h kreditni pogodbi o najemu dolgoročnega kredita z Novo Ljubljansko banko, d. d.  v višini 10.000.000 evrov.

Družba SODO se je zadolžila zaradi uravnavanja likvidnosti zaradi izpada prihodkov kot posledica ukrepov sprejetih z Zakonom o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov.

Direktor družbe SODO bo poskrbel za vpis v knjigo sklepov družbe.

Vir: MZI

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika