Novica

Soglasje Šolskemu centru Ptuj za sklenitev javno-zasebnega partnerstva

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je na 44. redni seji dala soglasje Šolskemu centru Ptuj za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva

Srednješolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj in Dijaški dom Ptuj so sklenili, da skupno kandidirajo na javno povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države. Nosilec projekta je Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj in Dijaški dom Ptuj pa sta v projektu partnerja. 

V okviru energetske sanacije bodo energetsko prenovili pet stavb, in sicer gre pri Šolskem Centru Ptuj za energetsko sanacijo šole z dvorano, delavnice in objekta Vičava, pri Gimnaziji Ptuj za energetsko sanacijo šole s telovadnico ter za objekt Dijaškega doma Ptuj. 

V doslej pripravljeni investicijski dokumentaciji se je izkazala kot najugodnejša varianta izvedba investicije po javno-zasebnem partnerstvu – energetsko pogodbeništvo. Šolski center Ptuj za sprejetje odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbe projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva potrebuje soglasje ustanovitelja, to je Vlade Republike Slovenije. Soglasje mu je vlada na današnji seji odobrila.

Vir: MIZŠ

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika