Novica

Soglasje vlade k Aneksu št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za SODO

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na dopisni seji, 30. julija 2014, dala soglasje k Aneksu št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (SODO).

Poraba energije v novih stavbah je danes za polovico manjša v primerjavi s takimi stavbami iz leta 1980.

Vlada je dala soglasje na besedilo Aneksa št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Pogodba se sklepa med lastniki distribucijskega omrežja, distribucijskimi podjetji (Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska) ter koncesionarjem za GJS distribucijski operater, to je družba SODO d.o.o. Družba SODO je od veljavnosti EZ-1 naprej v lastniškem upravljanju vlade RS, resorno ministrstvo pa je ministrstvo, pristojno za energijo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika