Novica

Soglasje Vlade RS za vključitev v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji dala soglasje za vključitev energetskih transformatorjev moči 31,5 MVA,110/21/10,5 kV, YNyn 6 (d5), ONAN v RTP 110/20 kV Ravne in RTP 110/20 kV Rogaška Slatina, lociranih na zemljiščih k.o. Dobja vas in, k.o. Spodnje Sečovo, v energetsko infrastrukturo.

 

Na podlagi Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. V skladu z navedenim je družba SODO d.o.o. podala vlogo za izdajo soglasja za vključitev objektov in omrežij v energetsko infrastrukturo.


© 2012 - 2024 Portal Energetika