Novica

Soglasje Vlade za energetsko sanacijo petih izobraževalnih objektov v Kranju

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada Republike Slovenije je na svoji 109. redni seji podala soglasje k projektu »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«.

Univerza v Mariboru, Dijaški in študentski dom Kranj, Šolski center Kranj in Gimnazija Franceta Prešerna želijo energetsko sanirati oziroma obnoviti pet objektov in sistem daljnovodnega ogrevanja na lokaciji Zlato polje v Kranju, ki so v njihovi lasti ali upravljanju. Za ta namen so kot partnerji pristopili k pripravi skupnega projekta »Celovita energetska sanacija objektov na lokaciji Zlato polje v Kranju«. S tem želijo izboljšati in povečati energetsko učinkovitost, zmanjšati stroške obratovanja ter zmanjšati emisije toplogrednih plinov. S tem bodo tudi boljši bivalni pogoji v prostorih, ki jih uporabljajo ter v njih bivajo dijaki, študenti, obiskovalci in zaposleni.

Kot najugodnejša se je izkazala izvedba investicije po javno-zasebnem partnerstvu – energetsko pogodbeništvo. Za sprejetje odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva so prej omenjene institucije potrebovale soglasje ustanoviteljice, to je Vlade Republike Slovenije.

Vir: MIZŠ


© 2012 - 2021 Portal Energetika