Novica

Soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za energetsko sanacijo javnih stavb

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je na današnji 19. redni seji podala Šolskemu centru Kranj in Šolskemu centru Nova Gorica soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo energetske sanacije javnih stavb.

Vlada RS je kot ustanoviteljica podala Šolskemu centru Kranj, kot drugemu javnemu parterju, soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt D in D1« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva.

Vlada RS je kot ustanoviteljica podala Šolskemu centru Nova Gorica soglasje za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo energetske sanacije štirih javnih stavb. V okviru investicijskega projekta se načrtuje izvedba celovite energetske sanacije stavbe »Strojne, prometne in lesarske šole«, stavbe »Elektrotehniške in računalniške šole«, stavbe »kovinarskih delavnic« in stavbe »Srednje ekonomske in trgovske šole«. V objektih se bo vzpostavil sistem energetskega upravljanja. V dodatnem objektu »Medpodjetniški izobraževalni center« pa je predviden zgolj ukrep prevzema energetskega upravljanja.


Vir: MIZŠ


© 2012 - 2022 Portal Energetika