writing lined paper help with history homework uk write an essay pdf professional resume writing services melbourne journal article critique example best buy research papers critical thinking in reading which essay writing service is the best apa term papers on child langauge development

Novica

Soglasje za vključitev daljnovoda DV 2x 110 kV Beričevo-Trbovlje TET (Zagorje) v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da daje soglasje za vključitev DV 2x 110 kV Beričevo-Trbovlje TET (Zagorje), odsek SM 11-SM in SM 3A ter odseka SM A5 do RTP 110 kV TET na parcelnih št. 511/4, 509, 1180/1, 514/1, 507/13,507/24, 1199, 507/14, 507/12, 507/18, 507/30, 507/11, vse k.o. Dobovec in parcelnih št. 910, 909, 874, 900, 1491, 899, 898, 891 in 892 vse k.o. Zagorje, v energetsko infrastrukturo.


Na osnovi 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi, mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. V skladu z navedenim je družba Elektro Ljubljana, d.d., vložila vlogo za izdajo soglasja za DV 2x 110 kV Beričevo-Trbovlje TET (Zagorje), odsek SM 11-SM in SM 3A ter odseka SM A5 do RTP 110 kV TET na parcelnih št.  511/4, 509, 1180/1, 514/1, 507/13,507/24, 1199, 507/14, 507/12, 507/18, 507/30, 507/11, vse k.o. Dobovec in parc. št. 910, 909, 874, 900, 1491, 899, 898, 891 in 892 vse k.o. Zagorje v energetsko infrastrukturo zaradi ureditve medsebojnih vprašanj glede uporabe omrežja.  


© 2012 - 2020 Portal Energetika