Novica

Soglasje za vključitev objektov, naprav in omrežij v PE Komenda v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje za vključitev v energetsko infrastrukturo za transformatorske postaje, zemljišča za transformatorske postaje, kabelsko kanalizacijo, priključne omare, srednjenapetostni 20 kV kablovod in nizkonapetostno 0,4 kV kabelsko omrežje v Poslovni coni Komenda.


Na podlagi prve alineje prvega odstavka 12. člena Uredbe o energetski infrastrukturi mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo. V skladu z navedenim je družba SODO, d. o. o., vložila vlogo za izdajo soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo.


© 2012 - 2021 Portal Energetika