Novica

Spajanje trgov z električno energijo v CSE regiji

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Sistemski operater prenosnega omrežja v sodelovanju z ostalimi partnerji izvaja projekt spajanja trgov z električno energijo v CSE regiji, kar predstavlja naslednji korak k intergaciji skupnega evropskega trga z električno energijo.

V kontekstu vzpostavitve enotnega evropskega trga z električno energijo so sistemski operaterji CSE regije (DMIE, APG, ELES, RTE, Swissgrid in TERNA) skupaj s borzami z električno energijo (BSP, EPEX SPOT, EXAA, GME in LAGIE) vzpostavili skupen projekt spajanja trgov.

Cilj projekta je implementacija ciljnega modela za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti za dan v naprej do konca leta 2014. Ključni poudarki projekta so:

  • Spajanje trgov na podlagi ATC,
  • Uporaba rešitev, ki jih je razvil PCR (Price Coupling of Regions) projekt,
  • Poenotenje rokov za oddajo ponudb na borzah (gate closure time) na 12:00 CET.

Več informacij

 


Vir: ELES


© 2012 - 2024 Portal Energetika