Novica

Spletno posvetovanje ob pripravi Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi vse zainteresirane, da na temo priprave Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050 posredujete vaša razmišljanja in preko spletnega posvetovanja pomagate sooblikovati strategijo. Spletno posvetovanje bo odprto do 15. novembra 2019.

Slovenija bo kot pogodbenica Pariškega sporazuma pripravila Dolgoročno podnebno strategijo, skladno s podnebnimi cilji Pariškega sporazuma. MOP je v predlogu Zakona o podnebni politiki za cilj postavilo dosego ogljične nevtralnosti - to je ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050 (izraženo v enoti ekvivalenta ogljikovega dioksida).

MOP je že pričel s pripravo Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, pred njenim dokončnim oblikovanjem pa MOP zanima tudi vaš pogled in vizija, na kak način bomo skupaj dosegli ogljično nevtralnost v letu 2050. Zato MOP naproša vse zainteresirane, da posredujete odgovore na vprašanja iz spletnega posvetovanja. Vaši odgovori bodo upoštevani pri pripravi končne verzije dokumenta.

Spletno posvetovanje

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika