Novica

Spodbude Eko sklada za tovorna vozila in avtobuse za nakup pnevmatik višjega energijskega razreda

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za naložbe v pnevmatike višjega energijskega razreda pri tovornih vozilih in avtobusih. Namen poziva je povečati varnost ter gospodarnost in okoljsko učinkovitost tovornih vozil s spodbujanjem varčnih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva ter zmanjšanjem emisij CO2.

Skupna višina sredstev po javnem pozivu znaša 1,5 mio EUR.

Predmet javnega poziva 77SUB-PN19 so nepovratne finančne spodbude za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih pnevmatik A razreda in B razreda kategorij C2 in C3 (kot je opredeljeno v Uredbi (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji za pnevmatike), ki so kupljene in nameščene od vključno dne 1. 1. 2019 do vključno dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pri vozilih za cestni promet:

  • kategorij N2, vendar le za vozila katerih največja dovoljenja masa presega 7,5 ton;
  • kategorij N3,
  • kategorij M3,
  • kategorij O3,
  • kategorij O4.

Z uporabo tovrstnih pnevmatik je po ocenah poraba goriva nižja za okoli 6 %.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti. Pogoj za pridobitev nepovratne finančne spodbude je veljavna licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga za registrirane dejavnosti v cestnem, tovornem in potniškem prometu.

Skupna višina sredstev po pozivu znaša 1,5 mio EUR, ki se v skladu s 317. členom EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša 35 EUR za posamezno pnevmatiko, ki bo kupljena in nameščena od vključno 1. 1. 2019 dalje do porabe sredstev. Omejeno je tudi število pnevmatik, ki se lahko namestijo na posamezno tovorno vozilo in avtobuse. Spodbuda bo dodeljena po pravilih pomoči »de minimis«.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika