Novica

Sprejem strategije razvoja na področju alternativnih goriv v prometu predviden julija 2017

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada je na 130. redni seji sprejela odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da Republika Slovenija kot nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in za vzpostavitev ustrezne infrastrukture pripravlja Strategijo razvoja na področju alternativnih goriv v prometu v Republiki Sloveniji (strategija). V ta namen je bila 2015 ustanovljena medresorska delovna skupina pod vodstvom Ministrstva za infrastrukturo, ki je določila, da se za strategijo pripravi posebna študija o potrebnih dodatnih ukrepih za povečanje deleža vozil na alternativna goriva v Sloveniji. Zaradi trajanja postopka javnega naročila je bila pogodba z izbranim izvajalcem podpisana šele v septembru 2016.

Izdelava študije je podlaga za pripravo strategije, saj je šele z ustrezno analizo stanja na tem področju mogoče opredeliti možne scenarije razvoja ter določiti ustrezne ukrepe za spodbujanje vzpostavitve infrastrukture in uporabe vozil na alternativna goriva, glede na nekatere posebnosti Slovenije (razpršena poseljenost, tranzitni promet).

Sprejeta Strategija razvoja na področju alternativnih goriv v prometu v Republiki Sloveniji bo tako v pravni red Republike Slovenije v celoti prenesla cilje Direktive o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva.

Sprejem strategije na vladi je predviden v juliju 2017.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika