Novica

Sprejet Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Poslovni načrt javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2013. Vlada je za vpis sklepa iz prejšnje točke v knjigo sklepov pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d. o. o.

Skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne operacije znaša 85 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Vlada je kot zastopnica ustanovitelja javnega podjetja INFRA, na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (Uradni list št. 87/2011) pristojna za sprejem programa dela gospodarske družbe pri izvedbi ureditev vodne infrastrukture ter državne in lokalne infrastrukture na vplivnem območju koncesije.


Poslovni načrt obsega kadrovsko politiko (v poslovnem letu 2013 ni načrtovanih novih zaposlitev; načrt pridobivanja zemljišč; načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo; vzdrževanje vodne infrastrukture ter koriščenje naplavin; načrt izvajanja tržnih dejavnosti in finančni načrt.


© 2012 - 2024 Portal Energetika