Novica

70. letnica Geološkega zavoda Slovenije

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Geološki zavod kot rudarska javna služba nudi podporo Ministrstvu za infrastrukturo na področju politik in trajnostnega gospodarjenja z mineralnimi surovinami ter pri implementaciji priporočil in direktiv EU s področja mineralnih surovin v slovenski prostor.

Slovesnost ob 70. letnici delovanja Geološkega zavoda Slovenije je v slavnostnem govoru 20. aprila 2016 obeležil državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo mag. Klemen Grebenšek.

»Z dobrim poznavanjem surovinske baze in potenciala mineralnih surovin Geološki zavod Slovenije med drugim vodi evidence in statistike o proizvodnji, zalogah in virih, ter sodeluje v procesu podeljevanja rudarskih pravic, vodi rudarsko knjigo ter nacionalno bazo nahajališč mineralnih surovin, spremlja raziskave in hrani vzorce, vodi arhiv dokumentacije zaprtih rudnikov in izdaja letno bilten, kar je izjemnega pomena tudi za slovensko gospodarstvo,« je izpostavil državni sekretar.

 

Strokovnjaki Geološkega zavoda Slovenije so s svojim znanjem in izkušnjami ključni dejavnik v prizadevanjih za uresničitve evropske ideje in pobude za boljše gospodarjenje in oskrbo z mineralnimi surovinami na podlagi trajnostne dobave surovin iz domačih virov: »S tem se zmanjšuje odvisnosti od globalnih virov. Slovenija se pridružuje tem gibanjem z ohranjanjem dostopa do lastnih nahajališč mineralnih surovin ter lastno, trajnostno naravnano preskrbo, vsaj kar zadeva surovine za gradbeništvo in gradbene materiale ter za določene energetske surovine, kot so premog in ogljikovodiki,« je še dejal mag. Klemen Grebenšek.


Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika