Novica

Sprejet Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2022 – 2023

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 116. redni seji sprejela Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2022 – 2023.

Državni zbor je 15. decembra 2021 sprejel novelo Zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-H), ki je začel veljati 12. januarja 2022. V skladu z ZPZRTH-H je določen nov rok za dokončanje postopkov za zapustitev Rudnika Trbovlje – Hrastnik konec leta 2023. Četrti člen zakona določa, da Vlada Republike Slovenije sprejme Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2022 – 2023 v 30 dneh po uveljavitvi zakona.

Sprejeti Program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik za obdobje 2022 – 2023 določa potrebne aktivnosti in finančno ovrednotenje sredstev, s katerimi bo družba RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, lahko izvedla dokončanje zapiralnih, dokončanje upravnih postopkov za popolno in trajno opustitev izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije družbe. V obsegu do sedanjih zagotovljenih sredstev namreč ni bilo mogoče zaključiti vseh predvidenih zapiralnih del, do dokončne odprave posledic izkoriščanja premoga na tej lokaciji pa tudi ni bilo mogoče zaključiti upravnih postopkov. Posledično tudi ni bilo mogoče likvidirati družbe.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika