Novica

Sprejet Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A)

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

V Uradnem listu RS št. 81/2015 je objavljen Zakon o spremembah Energetskega zakona (EZ-1A). Spremembe zakona so potrebne zaradi uskladitve z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, s katerim se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/11/EU. Spremenjen zakon začne veljati 14. novembra 2015.

V skladu z Direktivo 2013/11/EU morajo države članice zagotoviti postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov, z redkimi izjemami, na vseh področjih varstva potrošnikov, kar vključuje tudi spore, ki izvirajo iz dobave električne energije ali zemeljskega plina.

Sprememba zakona je pripravljena kot "paketni zakon" zaradi usklajevanja z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) in Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov.

S zakonom se spreminjajo 50., 175., 490. in 491. člen Energetskega zakona (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14). Po določilu 50. in 175. člena EZ-1 so dobavitelji dolžni zagotoviti odjemalcem pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev.

Sprememba EZ-1 je potrebna zaradi uskladitve z ZIsRPS, ki sistemsko ureja izvajalce in postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju besedila: IRPS). S tem se odpravljajo razlike v ureditvi načel in pravil postopkov IRPS, s čimer se zagotavlja notranja skladnost nacionalnega pravnega reda.

Skladno z EZ-1A dobavitelj električne energije ali zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z dobavo električne energije ali zemeljskega plina pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov (ZIsRPS).

V primeru, ko dobavitelj električne energije ali zemeljskega plina pritožbi ne ugodi najkasneje v roku enega meseca ali zahtevku gospodinjskega odjemalca ne ugodi v celoti, lahko gospodinjski odjemalec vloži pobudo za začetek postopka v zvezi z domnevnimi kršitvami dobavitelja elektrike ali zemeljskega plina pri izvajanju pogodbe o dobavi elektrike oz. zemeljskega plina pri neodvisnem izvajalcu izvensodnega reševanja sporov.

Zaradi spremembe besedila 50. in 175. člena se spremenijo tudi sklicevanja v 490. in 491. členu EZ-1, ki predpisujeta kazenske sankcije.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika