Novica

Sprejeta akta o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenih načrtov elektrooperaterjev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Na podlagi 118. člena Energetskega zakona EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14) je Agencija za energijo izdala Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta sistemskega operaterja prenosa električne energije in Akt o metodologiji za pripravo in ocenitev naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije.

Oba elektrooperaterja morata prva naložbena načrta za obdobje 2016–2018 pripraviti in predloži Agenciji za energijo do 10. aprila 2015.

Akta določata metodologijo za pripravo triletnega naložbenega načrta distribucijskega operaterja električne energije oz. sistemskega operaterja prenosa električne energije in preverjanje ter ocenitev naložbenega načrta s strani Agencije za energijo.

V aktu so določene usmeritve, ki jih je posamezni elektrooperater dolžan upoštevati pri pripravi naložbenega načrta, in merila, ki jih agencija upošteva pri preverjanju in ocenjevanju naložbenega načrta.

Akt določa:

  • metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje naložb;
  • postopki za pripravo naložbenega načrta;
  • obvezna vsebina naložbenega načrta;
  • merila za ugotavljanje učinkovitosti naložb;
  • postopki za ocenjevanje naložbenega načrta in odločanje o obsegu naložb;
  • poročilo o izvajanju naložbenega načrta.

Naložbeni načrt mora vsebovati vse naložbe v različnih fazah izvedbe, ki se bodo izvajale v naslednjem triletnem regulativnem obdobju oziroma bo morala biti zanje v tem obdobju zagotovljena finančna pokritost. Naložbeni načrt mora biti usklajen z veljavnim 10-letnim razvojnim načrtom.

Akta sta bila objavljena v Uradnem listu RS št. 97/2014 in začneta veljati 14. janaurja 2015.
© 2012 - 2024 Portal Energetika