Novica

Sprejeta pobuda za sklenitev sporazuma med Slovenijo in Francijo o obdelavi radioaktivnih odpadkov

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je včerajšnji 154. redni seji sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o obdelavi radioaktivnih odpadkov, ki prihajajo iz Slovenije v Francijo. Vlada je za podpis sporazuma pooblastila ministra dr. Petra Gašperšiča.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je junija 2017 sklenila pogodbo s francoskim podjetjem SOCODEI za sežig in obdelavo nizkoradioaktivnih odpadkov ter prevoz odpadkov. Gre za dva kamiona po dva zabojnika. Po končanem sežigu in obdelavi bodo odpadki v 10-krat manjšem volumnu prepeljani nazaj v NEK, kjer bodo začasno skladiščeni.

Prevoz in vračanje nizkoradioaktvnih odpadkov ureja direktiva Sveta Evrope o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Direktiva je bila podlaga za prevoz na sežig in obdelavo odpadkov že v preteklosti, saj je NEK že večkrat tako poskrbel za zmanjšanje volumna odpadkov. Do sedaj je ta dejavnost potekala na Švedskem, ki pa ni zahtevala posebnega medvladnega sporazuma, medtem ko francoska zakonodaja to zahteva. V sporazumu so navedeni predvideni roki za sprejem in obdelavo ali za predelavo teh snovi in eventualno napovedi prihodnje uporabe radioaktivnih snovi, ki so bile pri obdelavi izločene, ter da se radioaktivni odpadki po obdelavi teh snovi ne skladiščijo v Franciji.

Sporazum bo ratificirala Vlada RS z uredbo. Sklenitev sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika