Novica

Sprejeta Poslovna politika Eko sklada do leta 2020

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je sprejela Poslovno politiko Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada v obdobju od leta 2016 do leta 2020, ki predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja sklada.

Na voljo je 50.000 EUR. Razpis velja do porabe sredstev oziroma do 1. 6. 2016.

S svojo dejavnostjo v obdobju 2016 - 2020 bo Eko sklad zasledoval predvsem naslednje strateške cilje:

  • ostati osrednji nosilec okoljske javne politike in ključni člen prizadevanj države na poti v zeleno družbo;
  • zagotoviti učinkovito izvajanje področnih ciljev javne politike oz. skrbeti za visoko raven učinkovitosti instrumentov Eko sklada;
  • skrbeti za učinkovito in trajnostno organizacijsko in poslovno kulturo oz. notranjo učinkovitost dela Eko sklada, skladno s sodobnimi standardi poslovanja.

Ocena razpisanih sredstev za ugodno kreditiranje znaša 25-30 mio EUR na leto, za nepovratna sredstva (subvencije) pa je predvidenih skupaj 52-56 mio EUR na leto, od tega 34-44 mio EUR na leto samo za naložbe v stanovanjskih stavbah in sicer:

  • za nepovratna sredstva na podlagi Energetskega zakona (EZ-1), ki se dodeljujejo iz zbranih sredstev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije, 32-38 mio EUR na leto;
  • za nepovratna sredstva, ki se na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, dodeljujejo iz Sklada za podnebne spremembe, 15-20 mio EUR na leto.

Eko sklad med drugimi kreditira ali subvencionira naložbe v okolju prijazne tehnologije in v učinkovito rabo energije ter večjo rabo obnovljivih virov energije, priklop na javno kanalizacijsko omrežje, male čistilne naprave, zamenjava azbestne kritine in okolju prijazna prevozna sredstva.

Eko sklad je od leta 1995 do 2015 objavil skupaj 56 javnih razpisov in pozivov za ugodno kreditiranje ali nepovratno subvencioniranje različnih okoljskih naložb, nekatere tudi po pogodbi za ministrstva. Od leta 1995, ko je Eko sklad pričel z dodeljevanjem ugodnih kreditov za okoljske naložbe, do konca leta 2015 je bilo prejemnikom odobrenih več kot 17.300 kreditov v skupni vrednosti več kot 451 mio EUR.

Od leta 2008, ko se je dodeljevanju kreditov pridružilo dodeljevanje nepovratnih sredstev (najprej za naložbe URE in rabe OVE v stavbah, nato pa tudi za okoljske naložbe v prometu), pa do konca leta 2015 je bilo prejemnikom dodeljenih več kot 141 mio EUR nepovratnih sredstev za več kot 78.400 naložb.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika