Novica

Sprejeta Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji izdala uredbo o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni del.

Cene za dobavo energije kot tržna kategorija se je v obdobju enega leta znižala za dobre 4 % za gospodinjske odjemalce in za več kot 6 % za industrijske odjemalce.

Uredba podrobneje določa kriterije za opredelitev 110 kV omrežja, opredelitev elementov 110 kV omrežja, ki sodijo v prenosni ali v distribucijski sistem, razmejitev med priključkom na 110 kV omrežje in omrežjem, ter obvezo zagotovitve enovitega vodenja na 110 kV omrežju.


Dodana vrednost razdelitve, ki jo postavlja uredba, je predvsem odprava lastniške mešanosti posameznih zank. Uredba v dveh prilogah navaja elemente 110 kV omrežja, ki so v pristojnosti distribucijskega  operaterja, vsi ostali elementi sodijo v pristojnost sistemskega operaterja.


Posledica te uredbe bo prodaja nekaterih delov 110 kV omrežja ELES-u s strani elektrodistribucijskih podjetij in DEM.

Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem

 

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika