Novica

Sprememba članov delovne skupine vlade za NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Vlada RS je na 94. redni seji sprejela Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050.

V Delovni skupini vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, ustanovljeni s sklepom Vlade Republike Slovenije, se:

 1.  na vodstveni ravni:
 • z mesta člana razreši Mateja Skočirja in namesto njega imenuje Mirana Gajška, državnega sekretarja, pristojnega za prostor,
 • z mesta člana razreši Darija Krajčiča in namesto njega imenuje Evo Knez, državno sekretarko, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo,
 • z mesta člana razreši Tadeja Osterca in namesto njega imenuje Denisa Kordeža, državnega sekretarja, pristojnega za zdravje,
 • z mesta članice razreši Sašo Jazbec in namesto nje imenuje Katjo Božič, državno sekretarko, pristojno za finance,
 • z mesta članice razreši Andrejo Katič in namesto nje imenuje Marka Koprivca, državnega sekretarja, pristojnega za kohezijo.
 1.  na strokovni ravni:
 • z mesta člana razreši Igorja Jukiča in namesto njega imenuje Dejana Vladića, predstavnika ministrstva pristojnega za zunanje in evropske zadeve,
 • z mesta člana razreši Jerneja Salecla in namesto njega imenuje Velislava Žviplja, predstavnika ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, turizem in šport,
 • z mesta članice razreši Marjeto Recek in namesto nje imenuje Vesno Marinko, predstavnico ministrstva, pristojnega za zdravje,
 • z mesta članice razreši Iris Šömen in namesto nje imenuje Almo Bijedić, sekretarko delovne skupine.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika