Novica

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017-2020

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v današnjem Uradnem listu št. 58/2018 objavilo podaljšanje, novi rok za odpiranje in povečanje višine razpisanih sredstev za Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire za obdobje 2017 do 2020. S to spremembo se razpis podaljša do 4. 10. 2018, kar je tudi novi rok za oddajo vlog, višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij pa se poveča za dodatnih 3,0 mio EUR in znaša okvirno 11,0 mio EUR.

Zadnji rok za oddajo vlog je 4. 10. 2018.

Predmet sofinanciranja v javnem razpisu so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) za obdobje 2017 do 2020 v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

S to spremembo javnega razpisa se razpisujejo sredstva v obdobju 2018, 2019, 2020. Na spletnem naslovu je dostopna celotna razpisna dokumentacija.

Javni razpis JR DO OVE 2017, ki ga financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika