Novica

Sprememba prijavnega obrazca na odprto povabilo operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

V okviru povabila k oddaji vloge prijaviteljev za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države je bil spremenjen prijavni obrazec št. 6 (Oprema ovojnice).

Ministrstvo za infrastrukturo je dne 21. 7. 2016 objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države, ki bodo organu upravljanja predlagana za sofinanciranje v okviru "Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020", prednostne osi 4 Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja,  prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju, specifičnega cilja 1 Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju.

V okviru predmetnega povabila se je spremenil Obrazec št. 6 - Oprema ovojnice za prijavo na povabilo ter bil ustrezno posodobljen dokument "Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države."

Zadnji tretji rok za prijavo operacij v okviru predmetnega povabila se ne spreminja in ostaja 6. 2. 2017.

Podrobnosti


© 2012 - 2021 Portal Energetika