Novica

Sprememba sklepa glede programa izvedbe objektov za HE Mokrice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 115. redni seji sprejela sklep, da Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) do konca februarja 2017 pripravi Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za HE Mokrice in ga posreduje v vladno proceduro.

Izgradnja HE Mokrice sodi v verigo HE na spodnji Savi, ki se gradijo na podlagi Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in sklenjene Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save in aneksi.

HE na spodnji Savi se gradijo s strani dveh investitorjev, in sicer s strani koncesionarja Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o., (HESS), ki gradi energetski del projekta in s strani Republike Slovenije, ki iz državnega proračuna financira izgradnjo spremljajoče infrastrukture.

V zakonu je določeno da vzdrževanje objektov na vplivnem območju koncesije zagotavljata koncesionar in koncedent vsak za svoj del, v skladu s Programom izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju (program izvedbe), ki ga sprejme vlada na podlagi koncesijske pogodbe za vsako HE posebej.

Vir: MOP


© 2012 - 2021 Portal Energetika