Novica

Sprememba Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 31. redni seji sprejela Uredbo o spremembi uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 4/2023.

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Ur. l. RS, št. 167/2022) določa najvišjo drobnoprodajno ceno za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, kot to določa Zakon o oskrbi z električno energijo.

Uredba med drugim določala, da omejena cena velja za 90 % porabe odjemalca, pri tem pa se je kot referenca upoštevala poraba v letu 2021.

Poraba v letu 2021 je bila zaradi epidemije netipična, 90 % porabe iz leta 2021 bi za mnoga podjetja pomenilo zelo nizko vrednost. V zvezi s tem je ministrstvo prejelo veliko pripomb in predlogov.

V spremembi uredbe je zato zapisano, da se kot referenca vzame mesečna poraba v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022, v času, ko je bila poraba po epidemiji že normalna. Jasno je določeno tudi, da se upošteva referenčno porabo istega meseca in to ločeno, za vsako tarifo posebej.

Za odjemalce, ki so bili prvič priključeni po 1. juliju 2022, in pretekle porabe nimajo, se upošteva 90 % dejanske porabe.

Povezava na sprejeto uredbo

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika