Novica

Sprememba Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je danes na redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in ga bo objavila na svoji spletni strani.

Gre za spremembo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, ki so potrebne zaradi rešitve problematike investitorjev v bioplinske proizvodne naprave, ki jim je zadnja sprememba uredbe z uvajanjem 40 % omejitve pri rabi koruze in drugih žit v kosubstratu ogrozila izvedbo že začetih investicij, ker se jim je s tem kriterijem, ki je bil določen brez prehodnega obdobja, porušila ekonomika proizvodnje in je ogrožena možnost za vračanje investicijskih sredstev naložb. Uvedeno bo prehodno obdobje do 1. julija 2012, po katerem bo kriterij veljal za vse nove investicije. 


© 2012 - 2022 Portal Energetika