Novica

Spremembe članov delovne skupine vlade za NEPN in DPSS

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Vlada RS je na 53. redni seji sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050 (DPSS). S spremembo se posodablja naloga strokovne ravni glede priprave posodobitve NEPN in DPSS do leta 2050, prav tako pa se v delovni skupini zamenjajo oz. dodajo člani na vodstveni in strokovni ravni.

Zaradi spremembe organizacijske strukture ministrstev na podlagi Zakona o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije ter določenih kadrovskih sprememb in vsebinskih razlogov je potrebna sprememba in dopolnitev članstva ter posodobitev nalog strokovne ravni v Delovni skupini Vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in Dolgoročno podnebno strategijo do leta 2050 (DPSS).

V Delovni skupini vlade za NEPN in DPSS, ustanovljeni s sklepom Vlade RS, se na vodstveni ravni:

 • z mesta člana razreši Simona Maljevca, in namesto njega imenuje Igorja Feketijo, državnega sekretarja, pristojnega za socialne zadeve,
 • z mesta člana razreši Marka Koprivca, in namesto njega imenuje Andrejo Katič, državno sekretarko, pristojno za regionalni razvoj,
 • z mesta člana razreši Tilna Božiča, in namesto njega imenuje Sašo Jazbec, državno sekretarko, pristojno za finance,
 • na novo imenuje člana Andreja Rajha, državnega sekretarja pristojnega za promet,
 • na novo imenuje Tadeja Osterca, državnega sekretarja, pristojnega za zdravje,
 • na novo imenuje Klemna Ploštajnerja, državnega sekretarja, pristojnega za področje stanovanjske politike.

V Delovni skupini vlade za NEPN in DPSS, ustanovljeni s sklepom Vlade RS, se na strokovni ravni:

 • z mesta člana razreši Martina Batiča, in namesto njega imenuje Andreja Gnezdo, predstavnika ministrstva, pristojnega za podnebje,
 • z mesta člana razreši Petra Kumra, in namesto njega imenuje Karolino Schlegel, predstavnico ministrstva, pristojnega za znanost
 • z mesta članice razreši Katjo Rihar Bajuk, in namesto nje imenuje Barbaro Goričan, predstavnico ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,
 • z mesta članice razreši Evo Tomič, in namesto nje imenuje Smiljano Knez, predstavnico ministrstva, pristojnega za evropske in zunanje zadeve,
 • na novo imenuje članico Tanjo Kocjančič, predstavnico ministrstva, pristojnega za cestni promet,
 • na novo imenuje članico Marijo Čebular Zajec, predstavnico ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, turizem in šport,
 • na novo imenuje članico Marjeto Recek, predstavnico ministrstva, pristojnega za zdravje.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika