Novica

Spremembe medresorske delovne skupine za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 272. dopisni seji sprejela spremembo in dopolnitev članstva v Medresorski delovni skupini za pripravo nacionalnega energetsko-podnebnega načrta, kar je potrebno zaradi vsebinskih razlogov in kadrovskih sprememb.

 

Medresorsko delovno skupino sestavljajo naslednji člani:

 • mag. Silvo Škornik (vodja delovne skupine, Ministrstvo za infrastrukturo),
 • Tanja Bolte (namestnica vodje delovne skupine, predstavnica področja za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor),
 • dr. Martin Batič (član, predstavnik področja za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor),
 • Danijel Crnčec (član, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo),
 • Damijan Uranker (član, predstavnik področja za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor),
 • Robert Grnjak (član, predstavnik področja za vode in investicije, Ministrstvo za okolje in prostor),
 • mag. Brigita Škafar (članica, Ministrstvo za finance),
 • mag. Boštjan Fendre (član, Ministrstvo za infrastrukturo),
 • Marjeta Vozelj (članica, Ministrstvo za infrastrukturo),
 • mag. Bojan Žlender (član, Ministrstvo za infrastrukturo),
 • mag. Matjaž Vrčko (član, Ministrstvo za infrastrukturo),
 • dr. Meta Dobnikar (članica, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport),
 • Jernej Salecl (član, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo),
 • Hermina Oberstar (članica, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
 • Gregor Meterc (član, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano),
 • Jure Povšnar (član, Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize iz razvoj) ter
 • Marjana Dermelj (članica, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko).

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika