Novica

Spremembe sestave Medresorske komisije za oblikovanje stališč RS do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o spremembi sklepa o spremembah sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Medresorske komisije za oblikovanje stališč Republike Slovenije do problematike plinskih terminalov v Tržaškem zalivu in njegovem obalnem območju.

Sprejet sklep v tretji točki sedaj določa, da ima Komisija šestnajst članov in jo sestavljajo naslednji predstavniki:

 • Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), Branko Ravnik, državni sekretar, predsednik;
 • MKO, Barbara Avčin-Tržan, v. d. generalnega direktorja Direktorata za okolje;
 • MKO, mag. Vesna Kolar Planinšič, sekretarka;
 • MKO, Urška Srnec, vodja Sektorja za lovstvo in ribištvo;
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP), dr. Igor Šalamun, državni sekretar;
 • MZIP, Cveto Kosec, sekretar;
 • MZIP, Primož Bajec, vodja oddelka za zaščito in reševanje v Upravi RS za pomorstvo;
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ), Miran Kresal, namestnik generalnega direktorja Direktorata za evropske politike;
 • MZZ, Peter Grk, pooblaščeni minister;
 • Ministrstva za obrambo, Srečko Šestan, sekretar;
 • Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, mag. Gojko Zupan, sekretar;
 • Ministrstva za zdravje, dr. Marta Ciraj, sekretarka;
 • Zavoda RS za varstvo narave, mag. Robert Turk, visoki naravovarstveni svetnik;
 • Nacionalnega inštituta za biologijo, Morska biološka postaja Piran, dr. Vlado Malačič, direktor;
 • Krajinskega parka Strunjan, mag. Marko Starman, direktor;
 • Plinovodi d. o. o, dr. Franc Žlahtič.

© 2012 - 2024 Portal Energetika