Novica

Spremembe Statuta Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, ki jih je sprejel Upravni odbor na svoji 16. redni seji, dne 17. 12. 2013 in 50. korespondenčni seji, dne 8. 4. 2014.

Foto: NEK

Upravni odbor Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (sklad) je na svoji 16. redni seji, dne 17. 12. 2013 sprejel sklep, s katerim Vladi Republike Slovenije predlaga, da poda soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško.

Upravni odbor svoj predlog utemeljuje z dejstvom, da je Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji dne 24. 06. 2008 obravnaval in sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, s katerim je dopolnil veljavno zakonsko ureditev. Zaradi tega je treba določbe v statutu sklada uskladiti z zakonsko ureditvijo.  

Vir: MZIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika